Egészségbiztosítás

Magyar rendelkezések

2007. április végén megszűnt Magyarországon az addig minden hallgatóra is vonatkozó eltartotti jogviszony. A magyar felsőoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően ezután csak a magyar felsőoktatási intézmények hallgatói jogosultak továbbra is alanyi jogú TB ellátásra. A külföldi intézményekben tanuló magyar hallgatók járulékfizetés ellenében vehetik továbbra is igénybe a magyar egészségbiztosítási szolgáltatásokat. A magyar TB keretein belűl igénybe vett orvosi ellátások előtt 2008. januárjától minden esetben ellenőrzik a betegbiztosítás érvényességét, tehát a TAJ számot. Rendezetlen járulékfizetési háttér esetén az ellátás igénybe vehető, az APEH vizsont intézkedik a járuléfizetés rendeztetéséről, annak megállapításáról.

Akik nem jogosultak alanyi jogon az egészségügyi ellátásra, kötelesek egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, melynek havi összege 2012. január 1-jétől 6390 Ft. Ezt közvetlenül az NAV(APEH) lakhely szerint illetékes fiókjánál kell bejelenteni és intézni. Ezt a befizetést intézheti csaladtag is, nem kötelező személyesen az ügyben eljárni. Érvényes magyar egészségbiztosítás esetén az OEP megyeileg illetékes ügyfélszolgálatán kiváltható az európai egészségbiztosítási kártya, amely az EU tagországaiban, így Ausztriában is sűrgösségi ellátásra jogosít fel. További információk az OEP oldalán is olvashatóak.

 

Osztrák diákbiztosítás

Erről a biztosításról a legfontosabb tudnivaló, hogy önköltségű és csakis a hallgatói jogviszony fennállásának idejére szól. Ez annyit jelent, hogy 54,11-,eur havonta, amit a diáknak kell kifizetnie! A biztosítási szerződés megkötéséhez szükséged van: Meldezettel-re (az osztrák lakcímkártya), valamint az aktuális Studienblatt-ra és Studienbescheinigung-ra, amivel igazolod, hogy diák vagy az egyik ausztriai egyetemen. Ezt megteheted online is: WGKK (az „Online-Antrag” menüpont alatt). Ezen az oldalon megtaláltok pluszban minden más tudnivalót is!

Fontos megjegyezni, hogy frissen kiváltott osztrák diákbiztosítás esetén nem jár automatikusan európai egészségbiztosítási kártya (amivel pl. Magyarországon lehet igénybe venni az ottani tartózkodás esetén szükséges egészségügyi szolgáltatásokat). Ennek a feltétele a kiállítást megelöző 5 éven belül legalább egy teljes éves, de a kiállítást megelőző utolsó teljes naptári évben legalább 180 napos biztosítotti jogviszony Ausztriában. A jogosultság hiánya esetén a személyes adatok helyett ***-ok szerepelnek az e-card hátoldalán lévő európai egészségbiztosítási kártyarészen.

A befizetés minden hónap első 10 napján belül történjen meg! Nem szűnik meg a biztosításod rögtön, ha véletlenül kicsúszol ebből az intervallumból, de érdemes ezt betartani. A biztosítás megszűnik persze, ha egész hónapban nem fizeted be! Pl.: januárban nem fizetted be egész hónapban, de még így is egész januárban élni fog a biztosításod! (ez maga a türelmi idő!) Februárban már megszűnik!

FIGYELEM! Minden szemeszter végén igazolnod kell, hogy folytatod a tanulmányaidat! Ezt megteheted e-mail-ben is: sv@wgkk.at (tárgynak add meg: Meldung der Fortsetzung des Studiums, utána csatold az aktuális Studienblatt-ot és Studienbescheinigung-ot, valamint fel kell tüntetned a neved és a biztosítási számod, ami az E-kártyádon van)


Megosztás

Sorry, the comment form is closed at this time.


Copyright © MDE-VUS Magyar Diákok Egyesülete – Verein Ungarischer Studenten 2010 - Powered by Wordpress Webdesign: ZINA LEMMIKKI